123vietnamese

Bộ giáo trình học tiếng Việt cho người Trung Quốc, Đài Loan

Kỹ thuật dạy ngữ âm tiếng Việt cho người nước ngoài trong buổi đầu tiên

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=216263755224679&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); 1. Mở đầu Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, số lượng [...]