123vietnamese

Xử lý thực tế việc dạy một số giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài hiện nay

Làm thế nào học tiếng Việt hiệu quả

Cùng với sự phát triển và hội nhập nền kinh tế, ngày nay tiếng việt cũng được đứng vào hàng thứ 12 trên thế giới số đông người sử dụng và đang được phát triển. Hàng năm, có không ít […]

Bảng chữ cái Tiếng Việt và những lưu ý

Trước khi học một ngoại ngữ, bạn đều phải học bảng chữ cái. Đối với những người nước ngoài học tiếng Việt cũng như vậy. Chữ viết là hệ thống các ký hiệu để ghi lại ngôn ngữ dạng văn […]