123vietnamese

♫ Song: Ba Ngọn Nến Lung Linh

Vietnamese subtitle:

Lung linh , lung linh tình mẹ , tình cha
Lung linh, lung linh cùng một mái nhà
Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui
Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình

 

Ba là cây nến vàng 
Mẹ là cây nến xanh 
Con là cây nến hồng  
Ba ngọn nến lung linh 
Thắp sáng một gia đình  

Gia đình , gia đình  
Ôm ấp ta những ngày thơ 
Cho ta bao nhiêu niềm thương mến  
Gia đình , gia đình  
Vương vấn bước chân ra đi  
Ấm áp trái tim quay về  

 

Gia đình , gia đình  
Ôm ấp ta những ngày thơ  
Cho ta bao nhiêu niềm thương mến  
Gia đình , gia đình 
Bên nhau mỗi khi đớn đau 
Bên nhau đến suốt cuộc đời 

 

Lung linh , lung linh tình mẹ , tình cha  
Lung linh, lung linh cùng một mái nhà  
Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui  
Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình  

 

Lung linh , lung linh tình mẹ , tình cha  
Lung linh, lung linh cùng một mái nhà  
Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui  
Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình  

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number