Tháng 7/2024: Khai giảng Khóa Đào tạo Phương pháp dạy Tiếng Việt cho Người nước ngoài. Học viên vui lòng đăng ký trước 30/06 để được xếp lớp. Tham khảo tại ĐÂY

Choose Language

EN

VI

Audio for Tieng Viet 123 (Student Book) Version 2017

Bảng chữ cái | Download

 

Nguyên âm đơn | Download

 

Phụ âm đơn | Download

 

Phụ âm đôi | Download

 

Thanh điệu | Download

 

Bài 1 | Download

 

Bài 2 | Download

 

Bài 3 | Download

 

Bài 4 | Download

 

Bài 5 | Download

 

Ôn tập 1 | Download

 

Bài 6 | Download

 

Bài 7 | Download

 

Bài 8 | Download

 

Bài 9 | Download

 

Bài 10 | Download

 

Ôn tập 2 | Download

 

Bài 11 | Download

 

Bài 12 | Download

 

Bài 13 | Download

 

Bài 14 | Download

 

Bài 15 | Download

 

Bài 16 | Download

 

Ôn tập 3 | Download