123vietnamese

Audio for Tieng Viet 123 (StudentBook & WorkBook)

Qua nhiều lần tái bản, có thể xuất hiện sự khác biệt nhỏ giữa file audio và nội dung sách. Mong các bạn thông cảm!

Tieng Viet 123 (StudentBook)/ 베트남어 123

Bảng chữ cái Download
Nguyên âm đơn Download
Phụ âm đơn Download
Phụ âm đôi Download
Thanh điệu Download
Bài 1 Download
Bài 2 Download
Bài 3 Download
Bài 4 Download
Bài 5 Download
Ôn tập 1 Download
Bài 6 Download
Bài 7 Download
Bài 8 Download
Bài 9 Download
Bài 10 Download
Ôn tập 2 Download
Bài 11 Download
Bài 12 Download
Bài 13 Download
Bài 14 Download
Bài 15 Download
Bài 16 Download
Ôn tập 3 Download