123vietnamese

Cách giúp phát âm tiếng Việt chuẩn cho người nước ngoài

Bảng chữ cái Tiếng Việt và những lưu ý

Trước khi học một ngoại ngữ, bạn đều phải học bảng chữ cái. Đối với những người nước ngoài học tiếng Việt cũng như vậy. Chữ viết là hệ thống các ký hiệu để ghi lại ngôn ngữ dạng văn […]