123vietnamese

#8 Numbers (0 – 99)

Điền số thích hợp vào chỗ trống

(Fill correct numbers in the blanks)

Hai

Một

Năm

Ba

Bốn mươi

Mười

Không

Sáu

Tám

Chín mươi

Ba mươi chín

Mười bảy

Bảy lăm

Tám tư


15 Responses to #8 Numbers (0 – 99)

 1. Phần chú ý các số có cách đọc khác tôi thấy rất hay. Tuy nhiên còn các số có cách đọc theo quy tắc thì chúng ta cũng nên áp dụng cấu trúc vào để học viên hình dung dễ hơn, ví dụ:
  + số đếm chẵn chục – Group of ten
  Số đếm + mươi
  Ví dụ:
  20 Hai mươi 30 Ba mươi
  40 Năm mươi ….90 Chín mươi

  + số đếm ghép: – Combined number
  • Từ 11 đến 19:
  Mười + số đếm
  Vd: 11,12,13…………..19
  • Từ 21 đến 99
  Số đếm + mươi + số đếm
  Vd: 21, 22,23…………

Leave a Reply to Hien Le Cancel reply

Name*

Email* (never published)

Phone number