123vietnamese

#8 Numbers (0 – 99)

Điền số thích hợp vào chỗ trống

(Fill correct numbers in the blanks)

Ba mươi chín

Mười

Một

Năm

Sáu

Mười bảy

Ba

Hai

Bảy lăm

Không

Tám tư

Tám

Chín mươi

Bốn mươi


15 Responses to #8 Numbers (0 – 99)

 1. Phần chú ý các số có cách đọc khác tôi thấy rất hay. Tuy nhiên còn các số có cách đọc theo quy tắc thì chúng ta cũng nên áp dụng cấu trúc vào để học viên hình dung dễ hơn, ví dụ:
  + số đếm chẵn chục – Group of ten
  Số đếm + mươi
  Ví dụ:
  20 Hai mươi 30 Ba mươi
  40 Năm mươi ….90 Chín mươi

  + số đếm ghép: – Combined number
  • Từ 11 đến 19:
  Mười + số đếm
  Vd: 11,12,13…………..19
  • Từ 21 đến 99
  Số đếm + mươi + số đếm
  Vd: 21, 22,23…………

Leave a Reply to Hien Le Cancel reply

Name*

Email* (never published)

Phone number