123vietnamese

Film: Cô bé quàng khăn đỏ (Little red riding hood)


Vietnamese subtitle:
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé rất là ngoan ngoãn ai cũng yêu mến, nhất là bà, bà tặng cho cô bé một chiếc khăn màu đỏ. 
Cô bé thích lắm ngày nào cũng quàng chiếc khăn màu đỏ, nên mọi người thường gọi cô là "cô bé quàng khăn đỏ". 
Một hôm, bà Khăn Đỏ bị ốm, mẹ dặn Khăn Đỏ mang bánh và trái cây đến cho bà. Trước khi đi mẹ có dặn Khăn Đỏ đừng có đi lung tung đi đường thẳng đến nhà bà luôn nhé. 
Nhưng Khăn Đỏ lại có tính ham chơi nên đã quên bẵng đi lời mẹ dặn không đi thẳng mà lại đi đường vòng. 
Mặc dù trên đường có gặp Sóc con và Sóc con có bảo Khăn Đỏ mẹ cô dặn đi đường thẳng sao lại đi đường vòng nhưng Khăn Đỏ vẫn để ngoài tai không nghe. 
Âm mưu định ăn thịt hai bà cháu Khăn Đỏ nên Sói đã tìm cách lừa Khăn Đỏ đi vào rừng sâu trong lúc đó thì nó sẽ đến nhà bà ngoại trước. ♫
Trời đã muộn Khăn Đỏ vội vã đến nhà bà. Nhưng lạ thay cửa đã mở từ trước Khăn Đỏ gọi nhưng không thấy tiếng trả lời, lo lắng Khăn Đỏ tiến gần giường bà để hỏi thăm. 
- Bà ơi! Sao tai bà to thế? 
- Tai bà to để nghe cháu nói rõ hơn. ♫
- Bà ơi! Sao mắt bà to thế? 
- Mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn. 
- Bà ơi! Sao miệng bà to thế? 
- Miệng bà to để ăn thịt cháu dễ hơn. 
Trên giường là con Sói đnag giả làm bà, Sói lừa rồi nuốt chửng luôn cả Khăn Đỏ. 
Sói no nê nằm ngáy o o rung chuyển cả ngôi nhà.Thấy sự lạ bác thợ săn đi ngang qua vội ghé vào xem bà Khăn Đỏ có bị làm sao không. 
Thì ra đó là tiếng ngáy của Sói. Bác thợ săn đoán chắc nó đã ăn thịt bà rồi nên vạch miệng nó ra và thế là bác thợ săn cứu được cả hai bà cháu Khăn Đỏ. ♫
Để trừng trị con Sói gian ác, bác thợ săn trói con Sói lại và bắt nó hứa từ sau không bao giờ hại người nữa. 
Từ đó trở đi Khăn Đỏ không bao giờ quên lời mẹ dặn nữa. 

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number