123vietnamese

Audio dành cho sách Tiếng Việt 123 (tái bản lần 2)

Đây là audio dùng cho bộ sách Tiếng Việt 123 (Tái bản lần 2 năm 2016). Các bạn có thể nghe audio mới nhất tại https://123vietnamese.com/audio/

Tieng Viet 123 (StudentBook)/ 베트남어 123

Bài 1 Download
Bài 2 Download
Bài 3 Download
Bài 4 Download
Bài 5 Download
Ôn tập 1 Download
Bài 6 Download
Bài 7 Download
Bài 8 Download
Bài 9 Download
Bài 10 Download
Ôn tập 2 Download
Bài 11 Download
Bài 12 Download
Bài 13 Download
Bài 14 Download
Bài 15 Download
Bài 16 Download
Ôn tập 3 Download