123vietnamese

#1 Vietnamese consonants


QUIZZES:

24 Responses to #1 Vietnamese consonants

  1. Em cũng đồng ý với một số anh chị comment trên b/m/p/v phát âm hơi nặng, vị trí môi như đang phát âm các âm của tiếng Anh

  2. Bài giảng được chuẩn bị kĩ càng, sinh động và khá rõ ràng. Phụ âm được chia thành các nhóm nhỏ giúp học viên dễ dàng phân biệt cách phát âm chúng.
    Các ví dụ minh họa cũng khá hợp lý.
    Tuy nhiên phát âm của giáo viên các âm b/p/t/v…hơi nặng và không tự nhiên lắm.
    Nhưng nhìn chung bài giảng khá toàn diện rồi ạ.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number