123vietnamese

♫ Song: Việt Nam ơi

<

Vietnamese subtitle:
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. 
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. 
Bước giữa nắng tràn, đường phố nơi tôi ở từ thơ bé, đã quen. 
Giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng, cười lên. 
Và gió, qua tán cây, hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười. 
Và nắng, trên lá reo, ngày xanh tươi sáng Việt Nam hỡi. 
Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa, về nơi nhà cao xe giăng phố,
Hòa một niềm tin reo ca (eh oh eh oh) 
Từ nơi đảo xa mênh mông sóng, về nơi đồi cao bay mây trắng,
Một vòng tay nối tròn Việt Nam. 
Bao la đất trời, quê hương xanh ngời, xòe tay đón nắng mai cười trong mắt. 
Bao nhiêu con người, chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. 
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. 

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number