123vietnamese

♫ Song: Con gái

Vietnamese subtitle:
Con gái nói có là không. Con gái nói không là có. 
Con gái nói một là hai. Con gái nói hai là một. 
Con gái nói ghét là thương. Con gái nói thương là ghét đó. 
Con gái nói giận là giận yêu. Con gái còn yêu là còn giận. 
Đừng nghe những gì con gái nói. 
Đừng nghe những gì con gái nói. 
Con gái nói nhớ là quên. Con gái nói quên là nhớ. 
Con gái nói buồn là vui. Con gái nói vui là buồn. 
Con gái nói không biết ghen, là ghen như điên đấy nhé. 
Con gái nói không biết yêu, là yêu tới quên đường về. 
Đừng nghe những gì con gái nói. 
Đừng nghe những gì con gái nói. 
Hãy nhìn vào đôi mắt em đây. 
Hãy nhìn vào tận trái tim này. 
Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây. 
Anh sẽ hiểu được trái tim em. 
Trời có lúc nắng lúc mưa. Trời có lúc mưa lúc nắng 
Con gái có lúc hiền như nai. Con gái có khi như bà chằn. 
Trời vẫn cứ nắng cứ mưa. Con gái lúc mưa lúc nắng. 
Con gái thế đấy bạn ơi, mà sao các anh theo dài dài. 

Đừng nghe những gì con gái nói. 
Đừng nghe những gì con gái nói. 
Hãy nhìn vào đôi mắt em đây. 
Hãy nhìn vào tận trái tim này. 
Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây. 
Anh sẽ hiểu được trái tim em. 

Hãy nhìn vào đôi mắt em đây. 
Hãy nhìn vào tận trái tim này. 
Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây. 
Anh sẽ hiểu được trái tim em. 

One Response to ♫ Song: Con gái

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number