123vietnamese

♫ Song: Xe Đạp Ơi

Vietnamese subtitle:
Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ 
Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè 
Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ 
Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu 
Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu 
Mối tình thơ thoáng như một giấc mơ 
Xe đạp ơi những vất vả ngày ấy 
Cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi 

Quay đều, quay đều, quay đều 
Mối tình ngày xưa yêu dấu! 
Quay đều, quay đều, quay đều 
Nhớ hoài những vòng xe 
Quay đều, quay đều, quay đều 
Mối tinh nghèo đơn sơ quá 
Quay đều, quay đều, quay đều ♫
Thương hoài những vòng xe ♫

Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ 
Dưới trăng khuya cùng trao chiếc hôn đầu 
Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ 
Ước mong sao tình yêu mãi không rời 

Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu 
Mối tình thơ thoáng như một giấc mơ 
Xe đạp ơi những vất vả ngày ấy 
Cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi 

Quay đều, quay đều, quay đều 
Mối tình ngày xưa yêu dấu 
Quay đều, quay đều, quay đều 
Nhớ hoài những vòng xe 
Quay đều, quay đều, quay đều ♫
Mối tinh nghèo đơn sơ quá 
Quay đều, quay đều, quay đều 
Thương hoài những vòng xe 

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number