123vietnamese

♫ Song: Cầu Vồng Khuyết

Vietnamese subtitle:
Ai đã yêu một lần, đều hạnh phúc với người mình yêu ♫
Ai đã yêu một lần, đều trải qua cay đắng của tình yêu ♫
Ngày xưa tôi cũng yêu, người tôi yêu đẹp xinh 
Như hoa như đôi thiên thần 
Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi 
Chia đôi cầu vồng ngày xưa 

Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai 
Ánh trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết 
Để mình tôi đơn côi 
Đến bao giờ mới được có em, đến bao giờ thấy được cầu vồng 
Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại khóc 
Giờ mới biết đâu là yêu! 

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number