123vietnamese

#3 Vietnamese Tone system

21 Responses to #3 Vietnamese Tone system

  1. Mình rất thích video clip này, mình thấy nó là tài liệu hữu ích cho mình trong quá trình dạy học viên về thanh điệu. Tuy nhiên, tones vẫn khá là khó để học viên nước ngoài nhớ được, mình thấy đôi lúc cũng cần nhắc lại và kiểm tra phần luyện tập của học viên nhiều lần, vì họv viên thực sự rất dễ lẫn lộn và quên các tones khi phát âm

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number