123vietnamese

#9 Numbers (100 – 1.000.000)


Điền số thích hợp vào chỗ trống

(Fill correct numbers in the blanks)

Công ty tôi có (năm trăm mười lăm) nhân viên.

Áo này (bốn trăm chín chín nghìn) đồng.

năm triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn bảy trăm

sáu nghìn không trăm bốn mươi lăm

bốn trăm năm mươi lăm

bốn mươi lăm nghìn bảy trăm linh năm

tám nghìn chín trăm ba mươi

Số điện thoại của tôi là (không chín bảy tám sáu bốn năm ba không năm).

Trụ sở 123VIETNAMESE ở số (một trăm bảy ba) đường Cầu Giấy.

năm mươi triệu năm trăm nghìn

chín trăm linh năm nghìn ba trăm sáu mươi


12 Responses to #9 Numbers (100 – 1.000.000)

  1. Phần số phát âm cũng khá khó nên cô giáo nên đọc chậm hơn chút nữa. Mình cảm giác như phần này hơi nhanh, Hv mới học thì khó để nghe kịp tốc độ này. HV các nước khác mình không rõ nhưng từ “nghìn” đối với HV người Hàn thì phát âm rất khó khăn.

  2. Ý kiến của mình là nên giữ đồng thời cả linh và lẻ như một trăm linh một/một trăm lẻ một để phù hợp với những người học tiếng Việt ở miền Nam.

  3. Video rất hay. Tuy nhiên phần bài tập chưa được đa dạng lắm. Có thể thêm dạng bài cho số trước và viết chữ

  4. Giáo viên nên thiết kế slide để hạn chế viết bảng, nhìn không thoáng bảng.
    Các số nghìn có thể chọn số là năm để luyện tập cho hữu ích.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number