123vietnamese

#10 How old are you?

Chọn các câu trả lời đúng

(Choose the correct answers)
Mary có mấy cái mũ?
Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect

Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Anh có mấy cái ô tô?
Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect

Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Đồng hồ này bao nhiêu tiền?
Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect

Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Ông có bao nhiêu tiền?
Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect

Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect

Phòng này có bao nhiêu bức tranh?
Đồng hồ 1.450.000 đồng.

Unselect

Tôi có 5 cái mũ.

Unselect

Tôi có 780.000 đồng.

Unselect

Tôi có 1 cái ô tô.

Unselect

Có 100 bức tranh.

Unselect


15 Responses to #10 How old are you?

 1. Mình đóng góp ý kiến là trong trường hợp sau thường xuyên dùng “mấy”:
  Bạn có mấy (ngôi nhà, cái điện thoại, con, cái ô tô…)?
  Vì thông thường mỗi người chỉ sở hữu trong khoảng 1-10 thôi ạ.

 2. Bài giảng rất dễ hiểu. Tuy nhiên, trong bài quiz, bài sô 2 là bài nghe nhưng lại không có file nghe để điền từ

 3. Giáo viên nên thêm phần giải thích tiếng Anh vào slide để tiện sử dụng, tránh viết thêm lên bảng.
  Chú ý, khi hỏi giá, thực tế sử dụng là 100 thay vì nói đủ là một trăm nghìn.

 4. Trong phần “mấy – bao nhiêu” này, học viên học khá nhiều thông tin, vì thế để rõ ràng hơn, nên chia thành 3 phần cụ thể, và trước khi dạy ví dụ cụ thể thì nói rõ chủ đề của các phần đó.. Phần 1: cấu trúc dùng để hỏi tuổi. Phần 2: cấu trúc hỏi về số lượng các thứ mà bạn sở hữu :how many…. do you have?”. Phần 3: cấu trúc: hỏi về giá tiền “how much..”.

 5. Giáo viên nói tiếng Anh ngữ điệu tốt. Phát âm tiếng Việt hơi nhanh. Nên phát âm rõ ràng như ở các video trước (1-7)

 6. Cô giáo đọc hơi nhanh. Với trình độ mới bắt đầu thì tốc độ đọc này HV khó có thể nghe được. Mỗi câu nên đọc thật chậm 1 lần để học sinh có thể nghe được rõ và phát âm theo.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number