123vietnamese

#7 Are you Vietnamese?

Trả lời câu hỏi bằng cách điền vào chỗ trống

(Fill in the blanks to answer the questions)

- Bạn Huyền là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội phải không?
- Không, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Anh tên là Long phải không?
- Vâng, Long.

- Chị Naoko là người Nhật phải không?
- Vâng, .

- Ông Frank là giáo viên tiếng Anh phải không?
- Không, giáo viên tiếng Pháp.

- Ông Chinh làm việc ở công ty Honda phải không?
- Vâng, ở công ty Honda.

- Anh Khánh là lái xe phải không?
- Không, giám đốc.


16 Responses to #7 Are you Vietnamese?

  1. video rất cụ thể và lôi cuốn nhưng theo em nên nói thêm trong video rằng có thể sử dụng “người Việt Nam” và “người Việt” như nhau để tạo sự đồng nhất vì trong giáo trình sách 123 Vietnamese sử dụng “người Việt Nam”

  2. Bài giảng có rất nhiều ví dụ dễ hiểu. Tuy nhiên, Tôi cũng đồng quan điểm với bạn Ngọc HP là bài giảng cần đưa thêm các cấu trúc câu vào sau đó lấy ví dụ áp vào các cấu trúc thì học viên sẽ áp dụng được trong nhiều câu khác hay trong các hoàn cảnh khác nhau.
    Ví dụ như: Khi giáo viên lấy ví dụ “Anh có phải là người Việt Nam không?” Tôi thấy giáo viên đã đưa cấu trúc vào nhưng chưa đủ, giáo viên đã giải thích (Người – noun) vậy thì nên đưa thêm ( Anh – Subject).

    • Chào Lĩnh,
      Phương pháp dạy đưa cấu trúc rồi đưa ví dụ cũng là một cách dạy nhưng theo PP truyền thống, đi từ NP đến tình huống giao tiếp. ở đây các video cũng như quan điểm dạy hiện đại là đi từ thực tế giao tiếp rồi mới cấu trúc hóa thành các cấu trúc NP. Vì ko phải HV nào cũng dễ dung nạp những thuật ngữ ngôn ngữ như: Chủ ngữ, danh từ, động từ, bổ ngữ…Họ thường bắt chước theo các ví dụ của GV hơn phải nhớ những cấu trúc này.

  3. Xin có góp ý nhỏ. Đây là ý kiến riêng thôi ạ. Trong cấu trúc Chị mệt phải không? Mình thấy có lẽ người Việt hay hỏi là Anh/chị mệt à? chứ ít thấy hỏi anh/chị mệt phải không?

Leave a Reply to Vân Phương Cancel reply

Name*

Email* (never published)

Phone number