123vietnamese

#7 Are you Vietnamese?

Nối cột A với cột B

(match column A with column B)
Chị ấy có phải là bác sĩ không?
Không, họ làm việc ở công ty Synopex.

Unselect

Vâng, tôi đang làm việc ở Việt Nam.

Unselect

Vâng, chị ấy là bác sĩ. Chị ấy làm việc ở bệnh viện Hồng Ngọc.

Unselect

Vâng, tôi là Minh. Còn anh, anh tên là gì?

Unselect

Anh đang làm việc ở Việt Nam, phải không?
Không, họ làm việc ở công ty Synopex.

Unselect

Vâng, tôi đang làm việc ở Việt Nam.

Unselect

Vâng, chị ấy là bác sĩ. Chị ấy làm việc ở bệnh viện Hồng Ngọc.

Unselect

Vâng, tôi là Minh. Còn anh, anh tên là gì?

Unselect

Anh có phải là anh Minh không?
Không, họ làm việc ở công ty Synopex.

Unselect

Vâng, tôi đang làm việc ở Việt Nam.

Unselect

Vâng, chị ấy là bác sĩ. Chị ấy làm việc ở bệnh viện Hồng Ngọc.

Unselect

Vâng, tôi là Minh. Còn anh, anh tên là gì?

Unselect

Họ làm việc ở công ty Samsung, phải không?
Không, họ làm việc ở công ty Synopex.

Unselect

Vâng, tôi đang làm việc ở Việt Nam.

Unselect

Vâng, chị ấy là bác sĩ. Chị ấy làm việc ở bệnh viện Hồng Ngọc.

Unselect

Vâng, tôi là Minh. Còn anh, anh tên là gì?

Unselect


16 Responses to #7 Are you Vietnamese?

  1. video rất cụ thể và lôi cuốn nhưng theo em nên nói thêm trong video rằng có thể sử dụng “người Việt Nam” và “người Việt” như nhau để tạo sự đồng nhất vì trong giáo trình sách 123 Vietnamese sử dụng “người Việt Nam”

  2. Bài giảng có rất nhiều ví dụ dễ hiểu. Tuy nhiên, Tôi cũng đồng quan điểm với bạn Ngọc HP là bài giảng cần đưa thêm các cấu trúc câu vào sau đó lấy ví dụ áp vào các cấu trúc thì học viên sẽ áp dụng được trong nhiều câu khác hay trong các hoàn cảnh khác nhau.
    Ví dụ như: Khi giáo viên lấy ví dụ “Anh có phải là người Việt Nam không?” Tôi thấy giáo viên đã đưa cấu trúc vào nhưng chưa đủ, giáo viên đã giải thích (Người – noun) vậy thì nên đưa thêm ( Anh – Subject).

    • Chào Lĩnh,
      Phương pháp dạy đưa cấu trúc rồi đưa ví dụ cũng là một cách dạy nhưng theo PP truyền thống, đi từ NP đến tình huống giao tiếp. ở đây các video cũng như quan điểm dạy hiện đại là đi từ thực tế giao tiếp rồi mới cấu trúc hóa thành các cấu trúc NP. Vì ko phải HV nào cũng dễ dung nạp những thuật ngữ ngôn ngữ như: Chủ ngữ, danh từ, động từ, bổ ngữ…Họ thường bắt chước theo các ví dụ của GV hơn phải nhớ những cấu trúc này.

  3. Xin có góp ý nhỏ. Đây là ý kiến riêng thôi ạ. Trong cấu trúc Chị mệt phải không? Mình thấy có lẽ người Việt hay hỏi là Anh/chị mệt à? chứ ít thấy hỏi anh/chị mệt phải không?

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number