123vietnamese

Films


LEARN VIETNAMESE THROUGH FILMS

Film: Cô bé lọ lem (cinderela)

Level: medium

Read More

Film: Cô bé quàng khăn đỏ (Little red riding hood)

Level: medium

Read More

Film: Cô bé bán diêm (The Little Match Girl)

Level: medium

Read More

Film: Công Chúa Ngủ Trong Rừng (Sleeping Beauty)

Level: medium

Read More
Bua com dang nho

Film: Bữa cơm đáng nhớ

Level: medium

Read More

Film: Mười phút mỗi ngày

Level: medium

Read More

Film: Chú bé bán báo

Level: medium

Read More