123vietnamese

Khái niệm 5C áp dụng vào việc dạy tiếng Việt

Kỹ thuật dạy ngữ âm tiếng Việt cho người nước ngoài trong buổi đầu tiên

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=216263755224679&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); 1. Mở đầu Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, số lượng [...]