123vietnamese

#7 Are you Vietnamese?

Trả lời câu hỏi bằng cách điền vào chỗ trống

(Fill in the blanks to answer the questions)

- Bạn Huyền là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội phải không?
- Không, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Ông Frank là giáo viên tiếng Anh phải không?
- Không, giáo viên tiếng Pháp.

- Anh tên là Long phải không?
- Vâng, Long.

- Anh Khánh là lái xe phải không?
- Không, giám đốc.

- Ông Chinh làm việc ở công ty Honda phải không?
- Vâng, ở công ty Honda.

- Chị Naoko là người Nhật phải không?
- Vâng, .


15 Responses to #7 Are you Vietnamese?

  1. video rất cụ thể và lôi cuốn nhưng theo em nên nói thêm trong video rằng có thể sử dụng “người Việt Nam” và “người Việt” như nhau để tạo sự đồng nhất vì trong giáo trình sách 123 Vietnamese sử dụng “người Việt Nam”

  2. Bài giảng có rất nhiều ví dụ dễ hiểu. Tuy nhiên, Tôi cũng đồng quan điểm với bạn Ngọc HP là bài giảng cần đưa thêm các cấu trúc câu vào sau đó lấy ví dụ áp vào các cấu trúc thì học viên sẽ áp dụng được trong nhiều câu khác hay trong các hoàn cảnh khác nhau.
    Ví dụ như: Khi giáo viên lấy ví dụ “Anh có phải là người Việt Nam không?” Tôi thấy giáo viên đã đưa cấu trúc vào nhưng chưa đủ, giáo viên đã giải thích (Người – noun) vậy thì nên đưa thêm ( Anh – Subject).

  3. Xin có góp ý nhỏ. Đây là ý kiến riêng thôi ạ. Trong cấu trúc Chị mệt phải không? Mình thấy có lẽ người Việt hay hỏi là Anh/chị mệt à? chứ ít thấy hỏi anh/chị mệt phải không?

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Phone number