123vietnamese

Audio for books

Qua nhiều lần tái bản, có thể xuất hiện sự khác biệt nhỏ giữa file audio và nội dung sách. Mong các bạn thông cảm!

Tieng Viet 123 (StudentBook)/ 베트남어 123

Bài 1 Download
Bài 2 Download
Bài 3 Download
Bài 4 Download
Bài 5 Download
Ôn tập 1 Download
Bài 6 Download
Bài 7 Download
Bài 8 Download
Bài 9 Download
Bài 10 Download
Ôn tập 2 Download
Bài 11 Download
Bài 12 Download
Bài 13 Download
Bài 14 Download
Bài 15 Download
Bài 16 Download
Ôn tập 3 Download